Kauno Apskrities Viešoji Biblioteka
logo

Įžanga

2013 metų kovo 18 dieną minėjome Juozo Indros (1918–1968) operos solisto (tenoras), kompozitoriaus ir dirigento 95-ąsias metines. 
„Dosniai gamtos buvo apdovanotas LSSR nusipelnęs meno veikėjas Juozas Indra.
Gražus balsas, absoliuti klausa, įgimtas muzikalumas, kompozitoriaus talentas – reta kam skiriama tiek turtų! J. Indra jų neiššvaistė – Operos teatro scenoje sukūrė per 20 pagrindinių vaidmenų, Kauno valstybiniame muzikiniame teatre paruošė 33 veikalų pastatymus. Didelis ir įvairus ir jo paties kūrinių sąrašas“, taip rašo muzikologė O. Narbutienė knygoje „Juozas Indra“.
Šia virtualia paroda siekiame sudominti visus besidominčius šalies ir Kauno muzikiniu gyvenimu, supažindinti su šia neeiline asmenybe, su jo kūrybiniu palikimu.

Dainininkas (lyrinis tenoras), kompozitorius ir dirigentas Juozas Indra, iki 1943 m. – Padleckis, gimė 1918 m. kovo 18. d. Jurbarko valsč. Pavietavos k.
Dainingoje ir gausioje šeimoje nuo pat mažumės dainavo ir Juozukas. Brolis Stasys suorganizavo šeimos chorą, kuris išgarsėjo ir koncertuodavo apylinkėje, o 1934 m.
buvo pakviestas dainuoti net į Kauno valstybinį radiofoną. Jų repertuare buvo harmonizuotos lietuvių liaudies dainos: M. Petrausko „Oi motule ma“, Č. Sasnausko „Kur bėga Šešupė“, J. Naujalio „Lietuva brangi“, J. Neimonto „Pasisėjau žalią rūtą“ ir kt. Vyriausiam broliui dažnai padėdavo ir Juozukas. Jis išmokydavo namiškius atskirų partijų, o brolis vėliau jas sujungdavo. K. Padleckis prisimena: „Paskui vyriausias brolis vargonininkavo toliau nuo namų ir ne visada galėdavo parvažiuoti. Tuomet  chorvedžio lazdelės ėmėsi Juozukas. Ir nors jam buvo 11–12 metų, savo pareigas jis atlikdavo sąžiningai ir kruopščiai“. Tokia buvo pirmoji J. Indros muzikos mokykla, o bendro lavinimo žinių jis įgijo netoliese esančioje Armeniškių pradžios mokykloje. Čia įvyko ir pirmasis būsimojo dainininko „debiutas“ – baigdamas mokyklą, Juozas viešame koncerte dainavo S. Šimkaus „Kur bakužė samanota“. Namuose buvo fisharmonija. Juozas prie jos išsėdėdavo visą dieną, improvizuodamas girdėtų dainų temomis. 1934–1937 m. Seredžiuje Juozui atsirado proga susipažinti su pučiamųjų orkestro specifika, nes brolis Stasys nusprendė atgaivinti anksčiau čia gyvavusį pučiamųjų orkestrą ir grojo jame altu, vėliau baritonu. Sudarydami repertuarą, natas persirašydavo iš kitų orkestrų, o kartais ir patys šį tą suinstrumentuodavo. Čia ypač pravertė absoliuti Juozo klausa – kūrinį perklausęs iš plokštelės, jis bemat surašydavo instrumentų partijas. 1935 m. kompozitorius S. Šimkus šventė savo darbo 30-metį, iškilmėms ruošėsi visas Seredžius. Jame dalyvavo ir S. Padleckio vadovaujamas šeimos choras, padainavęs dešimt S. Šimkaus dainų. Juozukas dainavo S. Šimkaus harmonizuotą „Oi kas sodai do sodeliai“. Tai buvo pirmasis susitikimas su kompozitoriumi S. Šimkumi. Ne tik muzika viliojo J. Indrą. Jis savarankiškai buvo pramokęs keletą kalbų, labai domėjosi literatūra, rašė eilėraščius ir kartais galvojo, gal čia jo pašaukimas. Tačiau gyvenimas pakrypo kita vaga. 1935 m. į Seredžių atvyko Kėdainių pulko orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio B. Jonušo, groti bažnyčioje Bacho-Guno „Ave Maria“ per mišias, solo jose pagiedojo ir Juozas. Jo neeiliniu muzikalumu susidomėjo vadovas B. Jonušas ir kalbino stoti į pulko orkestrą. 1936 m. J. Indra atvažiavo į Kėdainius ir tapo III pėstininkų pulko orkestro auklėtiniu. 1938 metais J. Indra priimamas laisvu klausytoju į Kauno konservatorijos vokalinį skyrių ir paskiriamas į E. Vitingo klasę (E. Vitingas į užsiėmimus važinėdavo iš Rygos, kur pastoviai gyveno), o 1939 m. priimamas tikruoju klausytoju. Deja, jis negali ramiai ir rimtai studijuoti, nes turi pats save išlaikyti, jis turi likti pulko orkestre ir tempti dvigubą krūvį – važinėti iš Kėdainių į paskaitas Kaune. 1942 m., būdamas 4-me konservatorijos kurse, palieka mokslus, pučiamųjų orkestrą ir išvyksta į Vilnių, kur buriasi operos trupė. Sunkiomis karo meto sąlygomis įvyko jo, operos solisto debiutas, pirmieji vieši koncertai. Pirmas viešas pasirodymas įvyko 1943 m. lapkričio 7 d. simfoniniame koncerte, kurį dirigavo J. Kačinskas. J. Indra dainavo Alfredo ariją iš Dž. Verdžio operos „Traviata“. Po karo grįžo į Kauną ir įsijungė į Operos trupę, tęsė studijas konservatorijoje.
1945–1948 metais buvo ištremtas į Komi ASSR. J. Indra įsijungė į Vorkutos muzikinį gyvenimą, neapleido ir kūrybos, daug koncertavo. Čia prabudo tretysis pašaukimas – J. Indra tapo dirigento asistentu. 1948–1953 m., grįžęs iš tremties, gyveno ir dirbo Vilniuje. Netrukus tapo vienu iš pagrindinių Lietuvos operos ir baleto teatro tenorų, dainavo daugelį svarbiausiųjų partijų ir nusipelnė didelių publikos simpatijų. Vis labiau ryškėjo potraukis prie kitų muzikos šakų. Jis lankėsi Kompozitorių sąjungoje ne tik pasiklausyti kolegų naujų kūrinių, bet ir pats pateikė perklausai vieną kitą savo dainą arba instrumentinį kūrinį. Nuo 1948 m. J. Indra dirbo konservatorijos operos parengimo katedroje. Režisuojant K. Petrauskui, pastatė ištraukas iš W. A. Mozart „Don Giovanni“, P. Čaikovskio „Jolantos“, G. Bizet „Carmen“, Ch. Gounod „Faustas“. Ypač reikšmingas darbas – A.Dargomyžskio „Undinės“ pastatymas 1953 metais. J. Indros vadovaujamą  Operos parengimo klasę lankė visas būrys žinomų respublikos dainininkų: M. Aleškevičiūtė, V. Blažys, I. Jasiūnaitė, A. Lietuvninkas, L. Muraška, I. Žukaitė ir kt.
1954 –1965 metais J. Indra dirbo Kauno muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu, 1965–1968 metais – dirigentu. 1954 metais priimamas į kompozitorių sąjungą, apdovanojamas medalių „Už pasižymėjimą darbe“. Šio naujo kūrybinio darbo laimėjimas buvo baletas „Audronė“. J. Indros kompozitoriaus biografija praturtėja ne tik baletu „Audronė“, bet ir didele simfonija „Griuvėsių miestas“. 1957 m. J. Indra tampa Respublikinės premijos laureatu (už „Audronę“), 1959 m. jam suteikiamas LSSR  nusipelniusio meno veikėjo vardas.
1968 metais buvo ruošiamasi J. Indros penkiasdešimtmečio jubiliejui. Jis žadėjo
Vilniuje dainuoti Germaną P. Čaikovskio op. „Pikų dama“, tačiau kovo 14 dieną jo gyvenimo gija nutrūko netikėtai ir skaudžiai anksti...

Juozo Indros kūrybos braižas formavosi veikiamas lietuvių liaudies muzikos, o svariausią kūrybinio palikimo dalį sudaro harmonizuotos lietuvių liaudies dainos moterų, vyrų, mišriems chorams, duetams ir solistams. Parašė 12 originalių dainų bei romansų, harmonizavo apie 150 liaudies dainų. Nemažas dėmesys skiriamas solinėms dainoms, taip pat ir kūriniuose chorui vyrauja tendencija išryškinti solinį balsą. Instrumentinis akompanimentas įvairus – nuo tradicinio fortepijono, kaimo kapelos iki styginių kvarteto, fortepijoninio trio, simfoninio orkestro. Kūrybos kelią pradėjęs liaudies dainų harmonizavimu, Juozas Indra pelnė Respublikinę premiją už baletą „Audronė“, kuris pasižymi ryškiu nacionaliniu koloritu, o simfonija „Griuvėsių miestas“, pagal to paties pavadinimo Salomėjos Nėries poemą tapo pirmąja lietuviška programine simfonija.
Kompozitoriaus archyve – muzika keliems kino filmams, dramos spektakliams, nemažai instrumentinių kūrinių įvairiems ansambliams, bet dažniausiai – tai kūrinių fragmentai, keli jų variantai.

1998 m. ant namo (Laisvės al. 81) atidengta memorialinė lenta (skulpt. V. Žuklys, archit. J. Lukšė).

Internetinės nuorodos:

http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=INDRA%20JUOZAS

http://www.mic.lt/lt/classical/persons/bio/indra

Kūryba

Vokaliniai kūriniai:

1. Indra, Juozas. Aš išdainavau : [natos] / [harm.]. – Vilnius, 1965. – 27 p. – MZ G 14334    
Turinyje: Aš išdainavau; Tėveli mano; Pakirsiu berželį; Tu, dobilėli; Per žalią gojų; Oi, kūliaus, kūliau; Apynėli žaliasai; Oi, kai mes augom; per šilyną jojau; Aš bernužis; Atvažiavo piršlys; Trinku trinku; Treji gaidžiai, Žveng žirgelis; Ant kalno rugiai.
    
2. Indra, Juozas. Saulė leidžias ; Tau jaunam : [natos] : du romansai. – Vilnius, 1965. – 6 p. – MZ G 15209 
  
3. Indra, Juozas. Vai ūžkit, gauskit : [natos] / sudarė K. Kaveckas. – Vilnius, 1969. – 40 p. – MZ G 31140    
Turinyje: Papartėlis žydi / ž. A. Jonyno; Oi ta ta, buvo anyta; Vai ūžkit, gauskit; Oi tu grūšia; Kur many, tėvuliau, vedi?; Mergvakario rauda; Piemenų raliavimas; Atlėkė lėkė; Arklys pažabotas; O kai aš jaunas buvau; Per klausučių ulytėlę; Kur tas šaltinėlis; Kodėl negersiu.

Rinkiniuose:

4. Indra, Juozas. Andante // Pjesės violončelei : [natos]. – Vilnius, 1988. – P. 17. – MZ G 57261.

5. Indra, Juozas. Gimtinės daina / ž. V. Valsiūnienės // Dainuojam : [natos]. – Vilnius, 1962. – P. 10. – MZ G 2233.

6. Indra, Juozas. Kur tas šaltinėlis ; Kur many, tėvuliau, vedi  // Rūta žalioji : [natos]. – Vilnius, 1994. – P. 29, 30.  – MZ G 60761.   

7. Indra, Juozas. Mergaičių šokis iš baleto „Audronė“ // Prie gintaro kranto : [natos]. – Vilnius, 1969. – P. 37.  – MZ G 31045. 

8. Indra, Juozas. Pavasarinis tostas / ž. A. Jonyno // Ateina ateitis : [natos]. – Vilnius, 1965. – P. 3. – MZ G 15358.

9. Indra, Juozas. Praded aušrelė aušti : vokalinio kūrinio, pritariant fortepijonui, aranžuotė lygių balsų chorui // Chorinės aranžuotės pratybos : [natos] / . – Šiauliai, 2002. – P. 29.

10. Indra, Juozas. Tavo dainelė / ž. V. Montvilos // Ne margi sakalėliai : [natos]. – Vilnius, 1967–1970. – [D.] 1, P. 15. – MZ G 26626.

11. Apėjo saulutė : liaudies daina su fortepijono pritarimu / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 3, P. 3.  – MZ G 15143.  
  
12. Aš anyta netikus buvau : liaudies daina / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 4, P. 14.

13. Oi, linko linko širdelė mano : liaudies daina / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 4, P. 7. – MZ G 29238.

14. Oi tai dyvai / harm. J. Indra // Nesigirk, svainiuk : [natos]. – Vilnius, 1960. – P. 31. –      MZ G 3524.    

15. O kai aš jaunas buvau; Renkasi jaunimas; Apėjo saulutė; Oželis : lietuvių liaudies dainos / harm. J. Indra // Dainos ir fortepijoniniai ansambliai : [natos]. – Vilnius, 1973. – P. 14–15, P. 23, P. 46, 47, P. 52, 53. – MZ G 36976.

16. Pas mano tėvužėlį / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 2, P. 8.  – MZ G 11175. 
 
17. Renkasi jaunimas : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indra // Dainos : [natos]. – Vilnius, 1954. – P. 98.  – MZ G 18822.
 
18. Saulele motule / harm. J. Indra // Chorinės aranžuotės pratybos : [natos] / Angelė Žiūraitienė. – Šiauliai, 2002. – P. 13. – MZ G 02-8384.

19. Saulele motule : [liet. liaudies daina / harm. J. Indra. – Gretut. tekstas liet., rus. // Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija : [natos]. – Vilnius, 1963–1980. – [Kn.] 3. – P. 68. – MZ G 30988.    
    
20. Saulele motule : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indra // Rinktinės dainos chorui : [natos]. – Vilnius, 1964. – [D.] 1, P. 1–2. – MZ G 14213.   
  
21. Treji gaidžiai negiedojo; Oželis / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962 – [Rink.] 1, P. 2, 5.  – MZ G 2131.   1. Indra, Juozas. Aš išdainavau : [natos] / [harm.]. – Vilnius, 1965.
 2. Indra, Juozas. Saulė leidžias ; Tau jaunam : [natos] : du romansai. – Vilnius, 1965.
 3. Indra, Juozas. Vai ūžkit, gauskit : [natos] / sudarė K. Kaveckas. – Vilnius, 1969.
 4. Indra, Juozas. Andante // Pjesės violončelei : [natos]. – Vilnius, 1988.
 5. Indra, Juozas. Gimtinės daina / ž. V. Valsiūnienės // Dainuojam : [natos]. – Vilnius, 1962.
 6. Indra, Juozas. Kur tas šaltinėlis ; Kur many, tėvuliau, vedi  // Rūta žalioji : [natos]. – Vilnius, 1994.   
 7. Indra, Juozas. Mergaičių šokis iš baleto „Audronė“ // Prie gintaro kranto : [natos]. – Vilnius, 1969.  
 8. Indra, Juozas. Pavasarinis tostas / ž. A. Jonyno // Ateina ateitis : [natos]. – Vilnius, 1965.
 9. Indra, Juozas. Praded aušrelė aušti : vokalinio kūrinio, pritariant fortepijonui, aranžuotė lygių balsų chorui // Chorinės aranžuotės pratybos : [natos] / . – Šiauliai, 2002.
 10. Indra, Juozas. Tavo dainelė / ž. V. Montvilos // Ne margi sakalėliai : [natos]. – Vilnius, 1967–1970. – [D.] 1.
 11. Apėjo saulutė : liaudies daina su fortepijono pritarimu / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 3.
 12. Aš anyta netikus buvau, Oi, linko linko širdelė mano : liaudies dainos / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 4.
 13. Oi tai dyvai / harm. J. Indra // Nesigirk, svainiuk : [natos]. – Vilnius, 1960.
 14. O kai aš jaunas buvau; Renkasi jaunimas; Apėjo saulutė; Oželis : lietuvių liaudies dainos / harm. J. Indra // Dainos ir fortepijoniniai ansambliai : [natos]. – Vilnius, 1973.
 15. Pas mano tėvužėlį / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962. – [Rink.] 2.
 16. Renkasi jaunimas : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indra // Dainos : [natos]. – Vilnius, 1954.
 17. Saulele motule : [liet. liaudies daina / harm. J. Indra // Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija : [natos]. – Vilnius, 1963–1980. – [Kn.] 3.
 18. Saulele motule : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indra // Rinktinės dainos chorui : [natos]. – Vilnius, 1964. – [D.] 1.
 19. Treji gaidžiai negiedojo; Oželis / harm. J. Indra // O ant kalno, ant aukštojo : [natos]. – Vilnius, 1962.

Diskografija

 1. Adagio : fragmentas iš baleto „Audronė“, I v. / muz. J. Indros ; [atlieka] LSSR valst. akadem. operos ir baleto teatro simfoninis orkestras, dirig. Ch. Potašinskas // [Danutės lopšinė …] : [garso įrašas] / [atlieka solistai ir orkestras]. – Rīga, [1959?]. – Įr. 4.
 2. Adelės kupletai iš operetės „Šiksnosparnis“ II veiksmo / J. Štrausas ; atlieka A. Mikšytė ir Kauno muzikinio teatro orkestras ; dirig. J. Indra // Polifoninės muzikos antologija : [garso įrašas, kūrinių fragmentai 8 klasei]. – Vilnius, p2001. // Operečių fragmentai : [garso įrašas] / Kauno muzikinis teatras. – [Москва] – [Vilnius], © 1984 ([Rīga].
 3. Aš išdainavau visas daineles : [liet. liaud. daina, harm. I. Indros], [atlieka] P. Siparis, ch. Potašinskas (fort.). – Kaunas, Buities chemijos gaminių gamykla, [S.l.].
 4. Atskrend sakalėlis / [atlieka] J. Indra ir J. Stasiūnas, duetas ; [fortepijonas] // Lietuviškos muzikos koncertas / [atlieka] J. Stasiūnas (4, 5), J. Indra (5). – Rīga, [1956?]. – Įr. 5. – Skaitmenintas objektas. – Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS)“. – Žr. LIBIS suvestiniame kataloge.
 5. Dainuoja Juozas Indra : [garso įrašas] / [akompanuoja] LSSR valst. akad. operos ir baleto teatro orkestras ; Ch. Potašinskas, dirig. (1, 2) ; N. Dukstulskaitė, fortepijonas. – [Москва], 1974 ([Rīga].
 6. Ei, putpele : [liet. liaud. daina,harm. J. Indros, [atlieka] V. Noreika, kanklių ansamblis (vad. P. Stepulis. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė. – Skaitmenintas objektas. Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS)“. – Žr. LIBIS suvestiniame kataloge.
 7. Fragmentai iš baleto „Audronė“ : [plokštelė] / J. Indra. – Ryga – 2 plokštelės.
 8. Kraujas ir pelenai : [garso įrašas] : spektaklis pagal J. Marcinkevičiaus heroinę poemą / pastatymas K. Kymantaitės ; muz. J. Indros ; [vaidina] LSSR valst. akademinio dramos teatro aktoriai. –  Рига, [1961?].
 9. Kunigaikščio kavatina : [iš operos] „Undinė“ / A. Dargomyžskis ; [atlieka] Juozas Indra, solistas ; LSSR valst. akad. operos ir baleto teatro orkestras, dirig. Ch. Potašinskas // Operų ištraukos : [garso įrašas] / [atlieka solistai, choras ir orkestrai]. – [Москва], [1968?].
 10. Kur tas šaltinėlis : [garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. M. Petrausko.  // Aš išdainavau visas daineles: lietuvių liaudies daina / harm. I. Indros ; [abu kūrinius atlieka] R. Siparis, [bosas] ; Ch. Potašinskas (f-nas) // Rīga, [1956?].
 11. Largo obojui ir fortepijonui / Juozas Indra ; [atlieka]: Juozas Rimas, obojus, Alfreda Rimienė, fort. // Lietuviška auletika : [garso įrašas]. – Vilnius, p2002.
 12. Lenskio arija : iš operos „E. Oneginas“ / įdainavo J. Indra // [Oi žiba žiburėlis…] : [garso įrašas].– Chicago (Ill.) : Karvelis, [1958]. – Strolios kolekcija M. Mažvydo bibliotekoje.
 13. Oi po giružėm : [liet. liaud. daina,aranž. J. Indros], [atlieka] V. Noreika, kanklių ansamblis (vad. P. Stepulis). – Rygos plokštelių fabrikas.
 14. Operečių fragmentai : [garso įrašas] / Kauno Muzikinio teatro solistai ir orkestras. – Рига, [1984]. – Koment. ir turinys lygiagr. liet. ir rus. – Atlikėjai: Kauno Muzikinio teatro solistai: S. Repečkaitė (2), [sopranas], G. Gontytė (1), D. Dirginčiūtė (5), [mecosopranas], K. Mikalauskas (7), [tenoras], V. Rimkevičius (4), V. Blažys (5, 9), [baritonas], S. Gedvilas (10), bosas, J. Ragaišytė (1, 8), A. Domeika (6), S. Rapalienė (3), L. Stanevičius (7, 13), A. Mikšytė, (11), A. Ragauskaitė (12), [vokalas]; Kauno Muzikinio teatro orkestras, dirigentai: J. Indra (1, 11, 13), S. Graužinis (2-4, 10, 12), J. Kučiauskas (5, 6), S. Čepinskis (7-9). – 1 plokštelė. – Koment. ir turinys lygiagr. yra liet. ir rus. – Įrašyta: 1960-1971 m. Vilniaus įrašų studijoje.
 15. Oželis : [liet. liaud. daina harm. J. Indra] // Lietuvių liaudies dainos : [garso įrašas. albumas] :  / dainuoja Zenonas Paulauskas, bosas ; [pritaria] G. Ručytė, fort. – Vilnius – [Москва] : Мелодия, [1968?]. – Skaitmenintas objektas.  Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS)“. – Žr. LIBIS suvestiniame kataloge.
 16. Saulė leidžias / J. Indra ; [atlieka] J. Vizbaraitė, vokalas // Aldonos Baltramiejūnienės 75-metis : [garso įrašas – MP3] : (1999 09 03; Kaunas) / red. V. Tolušis. – 1999 m. įrašą perrašė ir restauravo G. Komienė. – Vilnius, 2008 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka).
 17. Saulė leidžias / [muz.] J. Indros ; žodž. S. Nėries ; dainuoja Jūratė Vizbaraitė ; akomp. R. Krikščiūnaitė // Dainuoja Ona Matusevičiūtė, Jūratė Vizbaraitė ir Vladas Bagdonas : [garso įrašas] : koncertas, skirtas aklųjų organizuoto judėjimo Lietuvoje 75-mečiui ( 2001 07 25; Vilnius) / [atlieka] O. Matusevičiūtė, J. Vizbaraitė, V. Bagdonas, vokalas. – Vilnius : Lietuvos akųjų b-ka, 2007.
 18. Šienapiūtės daina : [garso įrašas] : [liet. liaud. daina / harm. J. Indra ; [atlieka] J. Indra, [tenoras] ; N. Dukstulskaitė (f-nas).  Šienapiūtės daina : lietuvių liaudies daina / [atlieka] Lietuvos SSR radijo vokalinis ansamblis, vad. A. Gimžausko. – Vilnius–Rīga, [1950?]. – Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS)“. – Žr. LIBIS suvestiniame kataloge.
 19. Šventiniai vakarai Žemaitijoje. Šlepsiukas : [liaud. šokis] / J. Indros muzika; [atlieka] LSSR valst. akademinis nusip. dainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“, meno vadovas P. Budrius, dirig. choro vadovas V. Žeimys, orkestro vadovas K. Budrys // Ansamblis „Lietuva“. Šventiniai vakarai. Žemaičiai. Dzūkai. – Vilnius – [Москва], 1973.
 20. Tau jaunam / J. Indra ; [žodžiai] S. Nėries ; [atlieka] Birutė Almonaitytė, mecosopranas ; G. Ručytė, fortepijonas // Birutė Almonaitytė (mecosopranas) : [garso įrašas] / [akompanuoja] G. Ručytė, fortepijonas. – [Москва], [1973] ([Rīga] : Рижский завод). – 1 plokštelė.
 21. Tūkstantis žingsnelių : [liet. liaud. daina harm. J. Indra] // Lietuviškos dainos [dainuoja] Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas; LSSR nusip. valst. dainų ir šokių liaudies ansamblio „Lietuva“ birbynių kvintetas, vad. P. Budrius. – Vilnius – [Москва], 1970.
 22. Vai ko krykavo raiba antelė : [lietuvių liaud. daina, harm. J. Indros[atlieka] B. Grincevičiūtė, [sopranas] ; Liaud. muz. instr. ansamblis; Vadovas ir solo birbyne P. Tamošaitis. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė. – Skaitmenintas objektas. Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS)“. – Žr. LIBIS suvestiniame kataloge.
 1. Dainuoja Juozas Indra : [garso įrašas]. –  [Москва], 1974 ([Rīga]. – 1–2 pusės.
 2. Aš išdainavau visas daineles : [liet. liaud. daina, harm. I. Indros] Kaunas, [S.l.].
 3. Atskrend sakalėlis / [atlieka] J. Indra ir J. Stasiūnas, duetas ; [fortepijonas] // Lietuviškos muzikos koncertas. – Rīga, [1956?]. – Įr. 5.
 4. Ei, putpele : [liet. liaud. daina,harm. J. Indros. – Rīga, [1956?].
 5. Oi po giružėm : [liet. liaud. daina, aranž. J. Indros].
 6. Šienapiūtės daina : [garso įrašas] : [liet. liaud. daina / harm. J. Indra ; [atlieka] J. Indra, [tenoras].  – Vilnius–Rīga, [1950?].
 7. Tūkstantis žingsnelių : [liet. liaud. daina harm. J. Indra] // Lietuviškos dainos. Vilnius.  – [Москва], 1970.
 8. Vai ko krykavo raiba antelė : [lietuvių liaud. daina, harm. J. Indros].  – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė.
 9. Operų ištraukos : [garso įrašas] / [atlieka solistai, choras ir orkestrai]. – [Москва], [1968?].
 10. Fragmentai iš baleto „Audronė“ : [plokštelė] / J. Indra. – Ryga – 2 plokštelės.
 11. Operečių fragmentai : [garso įrašas]. – Рига, [1984]. – 1 plokštelė.

Įdainavimai

J. Indros įdainavimai
(įrašyti Valstybiniame Televizijos ir radijo komitete)
Liaudies dainos, harmonizuotos J. Indros dainos

 1. Apynėli žaliasai, su fortepijono pritarimu.
 2. Aš pasėjau linelius, su fortepijono pritarimu.
 3. Atvažiavo piršlys, su fortepijono pritarimu.
 4. Aš išginiau palšus jaučius, su fortepijono pritarimu.
 5. Atskamba rieta, su fortepijono pritarimu.
 6. Augo girioj klevelis, su intrumentinio trio pritarimu.
 7. Da gaideliai negiedojo, su fortepijono pritarimu.
 8. Išėjo merga, su fortepijono pritarimu.
 9. Keliasi martelė, su fortepijono pritarimu.
 10. Mano mergyte, su styginių kvartetu.
 11. O smūtna, liūdna, su fortepijono pritarimu.
 12. Oi žirge, žirgeli, su fortepijono pritarimu.
 13. Oi šalna šalnele, su fortepijono pritarimu.
 14. Oi ūžkit, gauskit, su styginių kvartetu.
 15. Pavasaris sodus rėdo, su fortepijono pritarimu.
 16. Per tiltą jojau, su intrumentinio trio pritarimu.
 17. Po gojeliu, su fortepijono pritarimu.
 18. Suskyniau skynimą, su fortepijono pritarimu.
 19. Šviesi naktis, su fortepijono pritarimu.
 20. Tai tykus bernelis, su fortepijono pritarimu.
 21. Tu dobilėli, su fortepijono pritarimu.
 22. Tėvužio dvarely, su styginių kvartetu.
 23. Ugdė tėvelis, su fortepijono pritarimu.
 24. Vai ir prijojo, su fortepijono pritarimu.
 25. Vai nekukuok, su fortepijono pritarimu.
 26. Vai tu eglele, su fortepijono pritarimu.
 27. Vai ko rykavo, su fortepijono pritarimu.
 28. Vaikščiojo mergelė, su fortepijono pritarimu.
 29. Sviešnikovo h.rusų l.d. Varpelis, su LR vokaliniu ansambliu.
 30. A. Chačaturianas, Draugystės valsas, su vyrų vokaliniu kvartetu.
 31. P. Čaikovskis, Lenskio arija iš operos Eugenijus Oneginas, VAOBT orkestras, vad. Ch. Potašinsko.
 32. A. Dargomyžskis. Kunigaikščio kavatina iš operos Undinė, su fortepijono pritarimu.
 33. J. Karnavičius. Liutauro arija iš operos Gražina, ak. N. Dukstulskaitė.
 34. R. Vagneris. Lohengrino monologas, ak. S. Bielionytė.

Vaidmenys

Juozo Indros pagrindiniai vaidmenys operose Lietuvos operos ir baleto teatre:

Hercogas – G. Verdi operoje Rigoleto. 1943 m.
Grafas Almaviva – G. Rossini operoje Sevilijos kirpėjas. 1944 m.
Tebaldas – Ch. Gounod operoje Romeo ir Juliette. 1944 m.
Liutauras – J. Karnavičiaus operoje Gražina. 1944 m.
Faustas – Ch. Gounod operoje Faustas. 1945 m.
Cavaradossi – G. Puccini operoje Tosca. 1945 m.
Lenskis – P. Čaikovskio operoje Eugenijus Oneginas. 1945 m.
Turidu – P. Maskanjo operoje Kavalerija rustikana. 1945.
Sabininas – M. Glinkos operoje Ivanas Susaninas. 1946/1948.
Bajanas – M. Glinkos operoje Ruslanas ir Liudmila. 1946/1948.
Don Otavijas – W. A. Mocarto operoje Don Žuanas. 1946/1948.
Don Choze – G. Bizet operoje Karmen. 1946/1948.
Kamilis de Rosiljonas –  F. Leharo operetėje Linksmoji našlė. 1946/1948.
Liusjenas – V. Valentinovo operetėje Ugnies saugotojas. 1946/1948.
Germanas – P. Čaikovskio operoje Pikų dama. 1948.
Romeo – Ch. Gounod operoje Romeo ir Juliette. 1948 m.
Sinodalas – A. Rubinšteino operoje Demonas. 1949 m.
Kunigaikštis – A. Dargomyžskio operoje Undinė. 1950 m.
Jurodivas – M. Musorgskio operoje Borisas Godunovas. 1950 m.
Jontekas – S. Moniuškos operoje Halka. 1951 m.
Alfredas – G. Verdi operoje Traviata. 1948/1952 m.
Vladimiras – A. Borodino operoje Kunigaikštis Igoris. 1952 m.
Ovluras – A. Borodino operoje Kunigaikštis Igoris. 1953 m.
Gastonas – G. Verdi operoje Traviata. 1954 m.
Gabrielis Adovna – G. Verdi operoje Simonas Bokanegra. 1961 m.

Diriguoti spektakliai

J. Indros diriguoti spektakliai Kauno valstybiniame muzikiniame teatre:

G. Rossini. Sevilijos kirpėjas. 1953 m.
D. Cimarosa. Slaptos vedybos. 1954 m.
P. Čaikovskis. Jolanta. 1955 m.
G. Bizet. Karmen. 1956 m.
Z. Zorina. Čipolino nuotykiai. 1956 m.
G. Bizet. Perlų ieškotojai. 1957 m.
M. Musorgskis Soročincų mugė. 1958 m.
V. Baumilas. Paskaenduolė. 1958 m.
B. Gorbulskis. Frank Kruk. 1959 m.
I. Kalmanas. Silva. 1959 m.
J. Morozovas. Daktaras Aiskauda. 1959 m.
G. Puccini. Čio Čio san. 1959 m.
B. Gorbulskis. Meilė ir skarda. 1960 m.
F. Leharas. Linksmoji našlė. 1960 m.
G. Verdi. Simonas Bokanegra. 1960 m.
B. Asafjevas. Bachčisarajaus fontanas. 1961 m.
J. Miliutinas. Čianitos pabučiavimas. 1961 m.
B. Kirveris. Tiktai svaja. 1961 m.
A. Rubinšteinas. Demonas. 1961 m.
R. Hadžijevas. Mano kaimynas Romeo. 1961 m.
G. Puccini. Bohema. 1962 m.
K. Listovas. Sevastopolio valsas. 1962 m.
J. Straussas. Šikšnosparnis. 1962 m.
G. Mazanecas. Kam reikia pinigų. 1963 m.
J. Offenbachas. Gražioji Elena. 1963 m.
V. Ščerbačiovas. Tabokinis kapitonas.1963 m.
F. Leharas. Grafas Liuksenburgas. 1963 m.
G. Verdi. Rigoletas. 1963 m.
J. Offenbach. Mėlynbarzdis. 1964 m.
Š. Guno. Faustas. 1964 m.
I. Kalmanas. Marica. 1964 m.
B. Gorbulskis. Laikas pamilti. 1965 m.
A. Novikovas. Kamila. 1965 m.

Kūrybinis palikimas

I. J. Indros harmonizuotos liaudies dainos

Solo su fortepijono pritarimu

 1. Anta aukšto kalno, kalnelio.
 2. Atbėgo zuikis.
 3. Apėjo saulutė, rink. O ant kalno, ant aukštojo, Vilnius, 1965.
 4. Apynėli žaliasai, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 5. Arklys pažabotas, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 6. Aš bernužis bernužėlis, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 7. Aš išdainavau, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 8. Aš išėjau kermošėlin.
 9. Aš išginiai palšus jaučius.
 10. Aš pas motulę.
 11. Aš pasėjau linelius.
 12. Atlėkė lėkė, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 13. Atskamba rieta.
 14. Augin tėvelis.
 15. Atvažiavo piršlys, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 16. Dar gaideliai negiedojo.
 17. Ei kūma.
 18. Ei kūmužė.
 19. Eina našlaitėlė.
 20. Einu per kiemelį.
 21. Ganė mergelė.
 22. Grįžkime mergos.
 23. Išėjo merga.
 24. Išvažiavo tėvelis.
 25. Keliasi martelė.
 26. Kur tėvelis gėrė.
 27. Nepūsk, vėjas.
 28. Nusikaldinčiau.
 29. O kad aš augau, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 30. O kai aš jaunas buvau, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 31. Oi, kad jau tokia.
 32. Oi kūliau, kūliau, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 33. Oi lygus, lygus.
 34. Oi tu kregždele.
 35. Oi užu gojaus.
 36. Oi varė, varė.
 37. Oi žirge, žirgeli.
 38. Oželis, rink. O ant kalno, ant aukštojo, Vilnius, 1962.
 39. Padariau aš alų.
 40. Pakirsiu berželį, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 41. Pas mano tėvužėlį, O ant kalno, ant aukštojo, Vilnius, 1963.
 42. Pašerdinčiau, pakausdinčiau.
 43. Pavasaris sodus rėdo.
 44. Per šilyną jojau.
 45. Per žalią gojų, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 46. Piemenų raliavimas, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 47. Piovė lankoj šieną.
 48. Po gojeliu.
 49. Renkasi jaunimas.
 50. Siūbavo berželis.
 51. Suskyniau skynimą.
 52. Šelmis bernelis.
 53. Skęsti, sesule.
 54. Šviesi naktis.
 55. Tai tylus bernelis.
 56. Tėveli mano, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 57. Tėvulio dvare.
 58. Tėvyti mano.
 59. Treji gaidžiai negiedojo, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965; rink. O ant kalno, ant aukštojo, Vilnius, 1962.
 60. Trinku, trinku tilteliai, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 61. Tu dobilėli.
 62. Turėj martelė.
 63. Vai neprijojo.
 64. Vai ko rykavo.
 65. Vai smūtna, liūdna.
 66. Vai tu eglele.

 

Solo su instrumentų ansamblių pritarimu

 1. Alutį gėriau, su styginių kvartetu.
 2. Auga girioj klevelis, su fortepijoniniu trio.
 3. Auga linas, su birbynių ansambliu.
 4. Aš paėmiau už rankelės, su su kaimo kapela.
 5. Ei, auga, auga, su liaudies instrumentų pritarimu.
 6. Ei dū du, su kaimo kapela.
 7. Gėriau alutį, su fortepijoniniu trio.
 8. Gieda gaideliai, su kaimo kapela.
 9. Išvažiavo tėvelis, su kaimo kapela.
 10. Kad aš jojau, su fortepijoniniu trio.
 11. Kai aš augau, su kaimo kapela.
 12. Ko, bernyti, nuliūdai, su kanklių ansambliu.
 13. Kur lygu lygios lankos, su fortepijoniniu trio.
 14. Kūmute širdele, su kaimo kapela.
 15. Kur vestuvės ir krikštynos, su instrumentiniu pritarimu.
 16. Mano mergyte, su styginių kvartetu.
 17. Mano tėvužėlio, su kaimo kapela.
 18. Motule mano, su kaimo kapela.
 19. Mūs jauna martelė, su kaimo kapela.
 20. O kad aš augau, su kaimo kapela.
 21. O šalna šalnelė, su fortepijoniniu trio.
 22. Oi egle, egle, su kaimo kapela.
 23. Oi griežle, su kankių ansambliu.
 24. Oi krykavo raiba antelė, su liaudies instrumentų pritarimu.
 25. Oi rūksta, su liaudies instrumentų ansambliu.
 26. Oi po giružėmis, su kankių ansambliu.
 27. Oi ūžkit, gauskit, su styginių kvartetu.
 28. Oi varė varė, su styginių kvartetu.
 29. Pas mano tėvužėlį, su instrumentų ansambliu.
 30. Pasėjau mieželius, su kaimo kapela.
 31. Per tiltą jojau, su fortepijoniniu trio.
 32. Šalia kelio karčemėlė, su kaimo kapela.
 33. Šalyj kelio jovarėlis, su kaimo kapela.
 34. Tėvyti mano, su kaimo kapela.
 35. Tėvužio dvarely, su styginių kvartetu.
 36. Už jūrių, su kaimo kapela.
 37. Vai nekukuok, su instrumentų ansambliu.
 38. Vai už kluono ant upės, su birbynių ansambliu.
 39. Vaikščioj mergelė, su styginių kvartetu.

 

Duetams

 1. Ant kalno rugiai, su fortepijonu, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 2. Atskrend sakalėlis, su fortepijonu, rink. Brolužėlis žirgelį balnojo, Vilnius, 1959.
 3. Gaideliai praded giedoti, su kaimo kapela.
 4. Išgėriau septynias, su kaimo kapela.
 5. Kad aš jojau, su fortepijonu, rink. Brolužėlis žirgelį balnojo, Vilnius, 1959.
 6. Kelkis berneli, su fortepijonu.
 7. Kodėl negersiu, su fortepijonu ir su kaimo kapela, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 8. Kur tas šaltinėlis, su fortepijonu ir su kaimo kapela, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Lakštingalėlė, su kaimo kapela.
 2. Motule mano, su kaimo kapela.
 3. Oi rūta, rūta, su fortepijonu.
 4. Per klausučių ūlytėlę, su fortepijonu ir su kaimo kapela, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Per šilyną jojau, su fortepijonu, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.
 2. Praded aušrelė aušti, su fortepijonu.
 3. Sėjau rūtą, su kaimo kapela.
 4. Tūkstantis žingsnelių, su fortepijonu, su kaimo kapela.
 5. Žalioj girelėj, su kaimo kapela.
 6. Žveng žirgelis lankoj, su fortepijonu, rink. Juozas Indra. Aš išdainavau, Vilnius, 1965.

 

     Chorams
     

 1. Aš anyta netikus buvau, moterų chorui.
 2. Aš padainuosiu, vyrų chorui.
 3. Ko vėjai pūtė, vyrų chorui su fortepijonu.
 4. Kur many, tėvuliau, vedi, moterų chorui ir solistei, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Lineli, lineli, solistų kvartetui su liaudies instrumentų ansambliu.
 2. Mergvakario rauda, vyrų chorui ir solistei, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Mergužėlė lelijėlė, lygių balsų chorui su fortepijonu.
 2. Nereikia jau pas buožę, mišriam chorui.
 3. Oi eisim namo, moterų chorui.
 4. Oi ta, ta, buvo anyta, lygių balsų chorui, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Oi tai dyvai, moterų chorui, rink. Nesigirk, svainiuk, Vilnius, 1960.
 2. Oi tu grūšia, mišriam chorui, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Piemenų raliavimas, mišriam chorui ir solistui.
 2. Renkasi jaunimas, lygių balsų chorui, rink. Dainos, Vilnius, 1954.
 3. Rūta žalioj, moterų chorui.
 4. Saulele motule, lygių balsų chorui, rink. Rinktinės dainos chorui, Vilnius, 1964.
 5. Už jūrelių, mišriam chorui.
 6. Vai ūžkit, gauskit, lygių balsų chorui, rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 1. Valio, mano dalgeli, chorui ir instrumentų ansambliui.

Vaikų chorui su fortepijono pritarimu
(dainos atspausdintos rink. Muzikinis auklėjimas vaikų darželyje, Kaunas, 1966)

 1. Dvi vištytės baltos.
 2. Lietuvos šalelėj.
 3. Saulė siuvo marškinaičius.
 4. Skrido uodas.
 5. Suprašė žvirblis.
 6. Susikalbėjo.
 7. Šoka kiškis.
 8. Tindi rindi meška.
 9. Vijo lizdą pelėda.

 

II. Originalios dainos
Solistui su fortepijono pritarimu

 1. Aš ateisiu, S. Neries ž.
 2. Atleisk, K. Aleksandriškio ž.
 3. Dainų patiesim kilimą, E. Mieželaičio ž.
 4. Kalėjime, V. Montvilos ž.
 5. Kai pirm laiko užges, K. Inčiūros ž.
 6. Meilės fontanas, A. Puškino ž. su fortepijoniniu trio.
 7. Papartėlis žydi, J. Kalvaičio ž. rink. Juozas Indra. Vai ūžkit, gauskit, Vilnius, 1969.
 8. Saulė leidžias, S. Nėries ž., 1965.
 9. Serbentėlė* K. Aleksandriškio ž. (neužbaigtas).
 10. Tau jaunam, S. Neries ž., Vilnius, 1965.
 11. Tavo dainelė, V. Montvilos ž.
 12. Tėviškės obelėlė, E. Mieželaičio ž.

 

III. Kameriniai kūriniai

 1. Du kanonai fortepijonui D-dur ir Es-dur.
 2. Dvi miniatūros fortepijonui.
 3. Preliudas f-moll fortepijonui.
 4. Susitikimas – fortepijonui.
 5. Tokatino – fortepijonui.
 6. Trys pjesės vaikams (Zuikių maršas, Stirnų valsas, Meškiukų polkutė) fortepijonui.
 7. Įkyrus motyvas – smuikui ir fortepijonui.
 8. Lietuviškas šokis – smuikui ir fortepijonui.
 9. Dvylika pjesių įvairiems instrumentams ir fortepijonui (smuikui, altui, violončelei, fleitai, obojui, klarnetui, fagotui*, triūbai (dvi), trombonui, valtornai, kontrabosui).
 10. Styginis kvartetas – keturios dalys * (nebaigtas).
 11. Kvartetas klarnetui, anglų ragui, fagotui, fortepijonui* (nebaigtas).
 12. 3 pjesės violončelei ir fortepijonui (Rečitatyvas, Rondo*, Improvizacija).
 13. Siuita styginiam kvartetui* (nebaigta).
 14. Siuita obojui ir fortepijonui.
 15. Valsas fleitai ir fortepijonui.
 16. Kolūkietiška siuita liaudies instrumentų orkestrui.
 17. Šlepsiukas, kaimo kapelai.
 18. Noktiurnas pučiamųjų instrumentų orkestrui.

IV. Simfoniniai kūriniai

 1. Simfonija Griuvėsių miestas, trijų dalių, 1960.
 2. Simfoninė poema* (nebaigta).
 3. Fantazija baleto Audronė temomis** (neinstrumentuotas, tačiau klavyruose yra nurodyti instrumentai).
 4. Koncertas-fantazija smuikui, fortepijonui ir orkestrui* (nebaigtas).
 5. Dribsukas ** (neinstrumentuotas, tačiau klavyruose yra nurodyti instrumentai).
 6. Piemenų maršas ** (neinstrumentuotas, tačiau klavyruose yra nurodyti instrumentai).
 7. Rytietiškas šokis ** (neinstrumentuotas, tačiau klavyruose yra nurodyti instrumentai).
 8. Siuita fagotui ir orkestrui (I dalis).
 9. Siuita iš baleto Audronė (8 dalys – 3 suinstrumentuotos).
 10. Siuita violončelei ir  orkestrui, keturių dalių.

 

V. Sceniniai kūriniai

 1. Baletas Živilė, libretas M. Jakštonytės * (nebaigtas).
 2. Baletas Audronė, libretas V. Grivicko, 1957.
 3. Opera Nutraukta daina, libretas K. Inčiūros * (nebaigta).
 4. J. Karnavičiaus operos Gražina finalas, 1949.

 

Muzika spektakliams

 1. T. de Molina – Don Chilis Žaliakelnis, 1954. Kauno dramos teatras
 2. A. Mališevskis – Baladės ir romansai, 1955. Kauno dramos teatras
 3. A. Žeri – Šeštasis aukštas, 1957. Kauno dramos teatras
 4. V. Višnevskis – Raitelių pirmoji, 1957.
 5. J. Marcinkevičius Kraujas ir pelenai. 1961. Valstybinis Akademinis Dramos teatras.
 6. P. Cvirka. Meisteris ir sūnūs, 1965. Valstybinis Akademinis Dramos teatras.

 

Muzika kinofilmams

 1. Meniniam filmui Kai susilieja upės – Lietuvos kino studija, 1961.
 2. Meniniam filmui Svetimi – Lietuvos kino studija, 1962.

Apie Juozą Indrą

Juozas Indra spaudoje

 1. Aleksaitė, Irena, Mažeika, Vytautas. Darbas kuria tradicijas :[apie B. Gorbulskio operetę „Meilė ir skarda“]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. –1960, rugsėjo 24, [p] 3.
 2. Anisimovas A. Lietuvių teatro spektakliai : [apie baletą „Audronė“]. – Iliustr. // Tiesa. – 1957, gruodžio 10, [p] 2.
 3. Arminas, Anicetas. Mokytojas ir bičiulis // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 105–107.
 4. Baliūnas S. Daug padaryta, sumanymų būta dar daugiau : [LSSR nusip. meno veikėją J. Indrą palydint]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1968, kovo 16, p. 11.
 5. Baliūnas, Stasys. Paskutinis interviu // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 107–108.
 6. Bartuška V. Opera apie V. Montvilą // Vakarinės naujienos. – 1965, sausio 9.
 7. Blažys, Vytautas. Paskutinis vaidmuo // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 104–105.
 8. Česas V. Atsiminimai apie Juozą Indrą. – Iliustr. // Muzika. – kn. 9–10. – 1993, p. 90–91. [1992].
 9. Dirsienė, Elena. Patrauklusis Almaviva // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 93–94.
 10. Gaudrimas J. Didelės meninės vertės kūrinys : [apie J. Indros baletą „Audronė“] // Literatūra ir menas. – 1957, gruodžio 28.
 11. Gaudrimas J. Simfoninėje muzikoje – dabartis // Literatūra ir menas. – 1962, vasario 10.
 12. Gaudrimas J. Baletas „Audronė“; simfonija „Griuvėsių miestas“// Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos / J. Gaudrimas. – Vilnius, 1967. –  [Kn.] 3 : Tarybinė muzika (1940-1965), p. 272–278; 358–361.
 13. Gaudrimas J. Pavardžių rodyklė : Juozas Indra : [minimas komp. J. Indra] // Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos / J. Gaudrimas. – Vilnius, 1967. –  [Kn.] 3 : Tarybinė muzika (1940-1965), p. 8, 13–14, 18, 45, 86–87, 102, 106, 125, 127, 132, 144–145, 300, 332, 338, 362, 476, 501. 512.
 14. Gaudrimas, Juozas. Didelės meninės vertės kūrinys : [apie baletą „Audronė“] // Juozas Gaudrimas. Muzikologijos baruose. – Vilnius, 1985. – P. 276–279.
 15. Gudavičiūtė J. Turėjęs dangaus liepsnelę // Kauno diena. – 1993, kovo 18, p. 3.
 16. Yla, Stasys. „Gražina“ : [apie Kunigaikščio Liutauro vaidmenį J. Karnavičiaus operoje „Gražina“] // Tiesa. – 1949, lapkričio 30.
 17. Yla, Stasys. Aprėpti viską ... // Kultūros barai. – 1978, nr. 3, p. 67–68.
 18. Kairaitytė, Dalia. Juozo Indros atminimui. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kovo 30, p. 22.
 19. Kalinauskas, Algimantas. Entuziazmas ir darbas nugali sunkumus : [apie G. Bizet operą „Karmen“ Kauno muzikiniame teatre] // Literatūra ir menas. – 1956, birželio 9.
 20. Kalinauskas, Algimantas. Spektakliai apie didvyriškas praeities kovas : [apie baletą „Audronė“] // Pergalė. – 1958, nr. 2, p. 163–167.
 21. Kalinauskas, Algimantas. Kaune tryliktoji opera : [apie A. Rubinšteino operą „Demonas“] // Literatūra ir menas. – 1961, vasario 4, [p] 3.
 22. Kalinauskas, Algimantas.  Kartu žengti žingsniai // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 89– 93.
 23. Kazlionis V. Vorkuta, 1945-ųjų rugpjūtis // Muzikos barai. – 1989, nr. 11/12,p. 1.
 24. Kiaušaitė, Ona. [Juozas Indra] // Teatras. – 1978, nr. 1, p. 18–19.
 25. Kutkevičius, Vytautas. Sudegęs meno liepsnose : [apie komp. J. Indrą]. – Iliustr. // Šviesa. – Jurbarkas. – 1998, kovo 18.
 26. Kriaučiūnas, Mečislovas. Įžiebęs meno liepsną // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 101–102.
 27. Krivickas S. Naujas nacionalinis baletas // Tiesa. – 1957, gegužės 19.
 28. Lelis, Jonas. Beveik kaip Kipras! : operos solisto ir kompozitoriaus J. Indros 80 metų gimimo ir 30 metų mirties sukaktis minint. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1998, Nr. 3/4, p. 26-28.
 29. Liatukas S. Dainininkas, dirigentas, kompozitorius // Vakarinės naujienos. – 1959, rugsėjo 23.
 30. Mažeika, Vytautas. Kūrybiškai sutelktomis pastangomis : [apie operą „Demonas] // Literatūra ir menas. – 1962, spalio 13, [p]. 2.
 31. Mažeika, Vytautas. Nutraukta Juozo Indros daina // Teatras. – 1968, nr. 2, p. 31–32.
 32. Mikšytė I. Juozą Indrą prisiminus : [apie 70-mečio paminėjimą] // Kultūros barai. – 1988, nr. 6, p. 76.
 33. Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Kristina. Muzikinis vakaras „Atodangos“ Juozo Indros atminimui. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, gegužės 9-15, p. 18.
 34. Milerienė U. Dirigentas, dainininkas, kompozitorius // Kauno tiesa. – 1978, kovo 25.
 35. Muzikinis vakaras „Atodangos“ // kvb.lt [interaktyvus]. – Prieiga per internetą:         galerija.kvb.lt
 36. Narbutienė O. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – 119 p.
 37. Narbutienė O. Iš albumo. – Iliustr. // Švyturys. – 1988, nr. 6, p. 30.
 38. Narbutienė O. Neišsipildęs troškimas. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1988, kovo 26, p. 11.
 39. Narbutienė O. Trys pašaukimai. – Iliustr.  // Literatūra ir menas. – 1978, kovo 18, p. 7.
 40. Paulauskas, Zenonas. „Audronė“ ir „Pilėnai“ Maskvoje // Literatūra ir menas. – 1957, lapkričio 30.
 41. Ragauskienė, Aldona. Metai, neišdildę portreto bruožų : [apie operos solistą, dirigentą  J. Indrą]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kovo 13, p. 10.
 42. Rapalienė, Stasė. Mene negali būti nuolaidų // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 99–101.
 43. Ruzgaitė A. Didvyriškos moters paveikslas : [apie baletą „Audronė“] // Tarybinė moteris. – 1957, nr. 7, p. 161.
 44. Staneika L. J. Indra vėl dainuoja // Kauno tiesa. – 1963, birželio 14.
 45. Stasiūnas, Jonas. Scenoje ir laisvalaikiu // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 96–98.
 46. Staškevičius, Antanas. Daug padaręs, dar daugiau nesuspėjęs... // XXI amžius. – 1998, balandžio 1, p. 16.
 47. Šilgalis K. Juozas Indra : [nekrologas] // Gimtasis kraštas. – 1968, kovo 21.
 48. Šilgalis Kostas. Įsimintinas Germanas // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 98–99.
 49. Šimkūnaitė, Eugenija. Atmintini susitikimai; Sanskrito tomelis; Fleita; Rezonatorius; Sunaikinti įrašai; Gerosios tabletės; Gulbės giesmė // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 85–89.
 50. Tumalevičiūtė, Regina. Pirmasis mano partneris // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 94–96.
 51. Vancevičius, Henrikas. Dirigentas–spektaklio kūrėjas // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 102–104.
 52. Vodzinskas, Eduardas. Vagone su Juozu Indra; Į Chalmer Ju; Chalmer Ju lageryje ir šachtoje : [atsiminimai] // Tremtinys. – 1995, nr. 37; 1996, vasaris (nr. 5–8).
 53. Želvys, Petras. Į sceną – gėlės ir ... kiaušiniai // Literatūra ir menas. – 1998, liepos 11, p. 11.

 


 1. Narbutienė O. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – 119 p.
 2. Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Kristina. Muzikinis vakaras „Atodangos“ Juozai Indrai atminti. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, gegužės 9–15, p. 18.
 3. Yla S. Aprėpti viską ... // Kultūros barai. – 1978, nr. 3, p. 67–68.
 4. Lelis, Jonas. Beveik kaip Kipras! : operos solisto ir kompozitoriaus J. Indros 80 metų gimimo ir 30 metų mirties sukaktis minint. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1998, Nr. 3/4, p. 26-28.
 5. Gaudrimas, Juozas. Didelės meninės vertės kūrinys : [apie J. Indros baletą „Audronė“] // Juozas Gaudrimas. Muzikologijos baruose. – Vilnius, 1985. – P. 276–279.
 6. Kazilionis V. Vorkuta, 1945-ųjų rugpjūtis // Muzikos barai. – 1989, nr. 11/12,p. 15.
 7. Mažeika, Vytautas. Nutraukta Juozo Indros daina // Teatras. – 1968, nr. 2, p. 31–32.
 8. Ragauskienė, Aldona. Metai, neišdildę portreto bruožų : [apie operos solistą, dirigentą J. Indrą]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, kovo 13, p. 10.
 9. Kriaučiūnas, Mečislovas. Įžiebęs meno liepsną // Ona Narbutienė. Juozas Indra. – Vilnius, 1975. – P. 101–102.

Galerija


 1. Tėviškėje. Antroje eilėje antras iš kairės J. Indra. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 2. Seredžiaus pučiamųjų orkestras. Pirmoje eilėje trečias iš dešinės J. Indra. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 3. Hercogas – G. Verdi operoje Rigoleto. 1943 m. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 4. Liutauras – J. Karnavičiaus operoje Gražina.  Ir Kunigaikštis A. Dargomyžskio operoje Undinė // J. Bruveris. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 2006, P. 256.
 5. Germanas – P. Čaikovskio operoje Pikų dama. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 6. J. Indra – Kunigaikštis, Nataša – J. Petraškevičiūtė – A. Dargomyžskio operoje Undinė. 1949 m. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 7. Centre – Alfredas – G. Verdi operoje Traviata. 1952 m. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 8. Jurodivas – M. Musorgskio operoje Borisas Godunovas. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 9. J. Karnavičius, K. Petrauskas ir J. Indra konservatorijos operos studijoje. // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 10. Po D. Pučinio operos Bohema premjeros 1962 m. I eilėje pirmas iš kairės dirig. J. Indra, V. Kazakaitė–Miuzetė, rež. R. Andrejevas, S. Repečkaitė – Mimi, V. Kukaitis,             II eilėje stovi teatro dir. V. Varčikas, V. Rimkevičius – Šonaras, V. Račas – Alčindoras, rež. A. Ragauskaitė, S. Rubinovas – Kolenas, V. Blažys – Marselis // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 11. Po D. Verdi operos Simonas Bokanegra. I eilėje iš deš. Kauno muzikinio teatro dir. V. Varčikas, A. Ragauskaitė, dirig. J. Kučiauskas, J. Indra – Gabrielis Adovna, S. Rapalienė – Amelija, rež. R. Andrejevas, II eilėje pirmas iš deš. S. Rubinovas – Fieskas, V. Blažys – Simonas Bokanegra. 1960 m. // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 12. Po D. Verdi operos „Traviata“. I eilėje iš kairės sėdi: A. Ragauskaitė, E. Čiudakova, dirig. J. Indra, rež. R. Andrejevas ir kiti artistai // M. ir K. Petrauskų  lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 13.  Po Ž. Bizet operos „Karmen“. 1956 m. I eilėje pirmas iš dešinės sėdi                dirig. J. Indra su spektaklio dalyviais // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 14. Po B. Aleksandrovo operetės „Vestuvės Malinovkoje“ spektaklio 1953 m.              II eilėje trečias iš kairės stovi dirig. J. Indra // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 15. Po D. Verdi operos „Traviata“. I eilėje pirmas iš deš. Dirig. J. Indra , antras V. Noreika – Alfredas ir kiti artistai // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 16. Juozas Indra su baleto šokėjomis // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus
 17. I eilėje pirmas iš dešinės J. Indra, šalia rež. R. Andrejevas, II eilėje stovi centre Kauno muzikinio teatro vyr. dail. M. Labuckas // Ona Narbutienė. Juozas Indra, 1975.
 18. Po „Pikų damos“ 1953 m. spektaklio. Sėdi (iš kairės): Juozas Indra – Germanas, Aldona Vaitkutė–Grafienė, dirigentas Isajus Altermanas, Jadvyga Petraškevičiūtė – Liza, Juozas Grybauskas, Antanas Zauka; stovi: Romanas Marijošius – Narumovas, Aleksandras Vasiliauskas – Čekalinskis, Jonas Stasiūnas – Jeleckis, Juozas Mažeika – Tomskis, Vladas Kavoliūnas – Čiaplickis, Stasys Sodeika – Surinas, Kostas Šilgalis.          / / J. Bruveris. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 2006, P. 213.
 19. Po A. Rubinšteino operos „Demonas“. I eilėje trečias iš kairės dirig. J. Indra,

  šeštas – rež. R. Andrejevas ir kiti Kauno muzikinio teatro artistai // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.

 20. Pirmas iš kairės sėdi: dirigentas J. Indra, J. Ragaišytė, A. Ragauskaitė ir kiti          Kauno muzikinio teatro aktoriai. Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus
   fondų.
 21. Dirigentas Juozas Indra koncerto metu // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 22. Dirigentas J. Indra darbo metu. Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 23. Juozas Indra koncerto metu. Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus  fondų.
 24. Lenskis – P. Čaikovskio operoje Eugenijus Oneginas. 1954 m. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 25. Repeticijoje. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 26. Scena iš J. Indros baleto „Audronė“ 1957 m. Centre – Natalija Makarova – Giedrė // J. Bruveris. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 2006, P. 342.
 27. Scena iš J. Indros baleto „Audronė“ 1969 m. // J. Bruveris. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, 2006, P. 342.
 28. J. Indra Kaune // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 29. Juozas Indra su S. ir J. Rapaliais. // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 30. Juozas Indra su kolegomis gastrolių metu. Centre – Kauno muzikinio teatro direktorius V. Varčikas, dešinėje – J. Indra // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 31. S. Krasausko šaržas Juozui Indrai // S. Krasauskas, G. Kanovičius. Linksma akim: šaržai ir epigramos, Vilnius, 1964, P. 30–31.
 32. Juozas Indra Palangoje // Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų.
 33. Juozas Indra su draugais po žūklės. Iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus
 34. Juozo Indros portretas. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 35. Juozo Indros vestuvinė nuotrauka su žmona. 1967 02 03. Iš G. Indrienės asmeninio  albumo.
 36. Kūrybos procese. 1968 m. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 37. Kūrybiniame susimąstyme. 1968 m. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 38. Paskutinė nuotrauka. 1968 m. Iš G. Indrienės asmeninio albumo.
 39. Memorialinės lentos Juozui Indrai atidarymas ant namo Laisvės al. 81 (skulpt. V. Žuklys, archit. J. Lukšė). 1998 03 22. Iš G. Indrienės asmeninio  albumo.
 40. J. Indros 90-mečio minėjimo J. Gruodžio memorialiniame muziejuje (M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus padalinys) dalyviai. I eilėje iš kairės sėdi: D. Klimauskaitė, B. Petravičiūtė, G. Indrienė, S. Martinaitytė, G. Šmitas, A. Padleckis (J. Indros brolis). II eilėje antra iš kairės stovi K. Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, V. Bingelienė, Z. Grincevičienė ir kiti svečiai. 2008 03 18.
 41. J. Indros 95-mečio minėjimo KAVB Muzikos leidinių skyriuje dalyviai. Prieiga per internetą : muzikinis vakaras Atodangos galerija.kvb.lt 2013 04 17.

 

 

 

Virtualią parodą parengė Muzikos renginių skyriaus vyresn. bibliotekininkė Janina Černevičienė, maketavo Edvardas Germanas.