kauniečiai Kipras Petrauskas Juozas Eretas Vladas Kuzma Vytautas Landsbergis Žemkalnis Vladas Nagevičius Juozas Tumas Vaižgantas Juozas Vailokaitis Jonas Vailokaitis Juozas Zikaras Tadas Ivanauskas Jonas Vileišis Steponas Darius Antanas Gustatis Volfas Engelman Kauno apskrities viešoji biblioteka Vytauto Didžiojo universitetas Kauno diena