Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Vilniaus Universiteto biblioteka
Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka

National Martynas Mažvydas Library of Lithuania
Library of Vilnius University
Library of Lithuanian Academy of Science
Kaunas County Public Library

LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS

1918 D. 1

Lietuvos bibliografija

Serija C

PUBLICATIONS OF LITHUANIAN PERIODICALS

1918 I

The Bibliography of Lithuania

Series C

Sudarė Osvaldas JANONIS

Leidinį redagavo Irena BARTAŠIENĖ

ISBN 9986-9136-4-0

Redaktorių kolegija:

  • Juozas TUMELIS (pirmininkas)
  • Regina VARNIENĖ (pirmininko pavaduotoja)
  • Vladas BULAVAS
  • Birutė BUTKEVIČIENĖ
  • Osvaldas JANONIS
  • Domas KAUNAS
  • Vytautas KUBILIUS
  • Darius KUOLYS
  • Juozas MARCINKEVIČIUS
  • Alvydas SAMĖNAS